Cảng biển: 
Cảng biển Cần Thơ
BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XUẤT THẠCH AO NMNĐ CẦN THƠ - CẢNG BIỂN CẦN THƠ
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng 1 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Bình Thủy, Cần Thơ
- Số điện thoại liên hệ 0292 2468 079
- Vị trí bến cảng P. PHƯỚC THỚI, Q. Ô MÔN, TP. CẦN THƠ
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng
- Diện tích bến cảng (ha) 10
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 500.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 109

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22993049
    • Online: 230