Cảng biển: 
Cảng biển Cần Thơ

BẾN CẢNG LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU (TRÀ NÓC)- CẢNG BIỂN CẦN THƠ
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Lô 18, KCN Trà Nóc I, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ
- Số điện thoại liên hệ 0292 3841 418
- Vị trí bến cảng KCN TRÀ NÓC, BỜ PHẢI SÔNG HẬU
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
- Diện tích bến cảng (ha) 50
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.200.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
2. Thông số kỹ thuật:
- Bến phao LTSH1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 100
- Bến phao LTSH2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 110
- Bến phao LTSH3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 15.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 110
- Cầu cảng
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 2.500
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 76

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22859126
    • Online: 376