Cảng biển: 
Cảng biển Đồng Tháp
BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP - CẢNG BIỂN ĐỒNG THÁP
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng CÔNG TY CPTM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng 140 QL30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Số điện thoại liên hệ 0277 3851 056
- Vị trí bến cảng Bờ phải sông Tiền, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…)
- Diện tích bến cảng (ha) 8
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 826.358
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 122

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22857967
    • Online: 272