Cảng biển: 
Cảng biển Dung Quất

BẾN CẢNG SẢN PHẨM NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT - CẢNG BIỂN DUNG QUẤT
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty Cổ Phần lọc hóa dầu Bình Sơn
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
- Số điện thoại liên hệ (0255) 3825825
- Vị trí bến cảng Vịnh Dung Quất
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…)
- Diện tích bến cảng (ha)
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 6500000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 215
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 215
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160
- Cầu cảng số 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160
- Cầu cảng số 5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160
- Cầu cảng số 6
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 7447007
    • Online: 97