Cảng biển: 
Cảng biển Dung Quất
BẾN CẢNG GERMADEPT - CẢNG BIỂN DUNG QUẤT
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty CP Cảng Quốc tế GEMADEPT Dung Quất
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Bến số 1, Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Số điện thoại liên hệ Vịnh Dung Quất
- Vị trí bến cảng (0255) 3618251
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
- Diện tích bến cảng (ha) 11,4
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1200000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1 - Khu bến tổng hợp I
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1200000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 145

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18535377
    • Online: 31