Cảng biển: 
Cảng biển Nghệ An

BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG VISSAI - CẢNG BIỂN NGHỆ AN
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Xóm Mới, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại liên hệ (0238) 3696300
- Vị trí bến cảng xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng
- Diện tích bến cảng (ha) 1,3
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 6.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Nghệ An
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 70.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 300
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 70.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 300

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 7446530
    • Online: 74