Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng

BẾN CẢNG HẢI PHÒNG - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 4 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ (0225).3836011
- Vị trí bến cảng Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Tổng hợp, Hàng rời, hàng khô
- Diện tích bến cảng (ha) 16,3
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 10.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 30.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 125
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 30.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 125
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 30.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 163
- Cầu cảng số 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 166
- Cầu cảng số 5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 166
- Cầu cảng số 6
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 166
- Cầu cảng số 7
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 164
- Cầu cảng số 8
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 164
- Cầu cảng số 9
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 164
- Cầu cảng số 10
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 164
- Cầu cảng số 11
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 157

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22200691
    • Online: 108