Cảng biển: 
Cảng biển Quảng Ninh
BẾN CẢNG TỔNG HỢP CÁI LÂN - CẢNG BIỂN QUẢNG NINH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công Ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 1 Đường Cái Lân-P. Bãi Cháy-TP. Hạ Long
- Số điện thoại liên hệ (0203)-3825.624
- Vị trí bến cảng Số 1 Đường Cái Lân-P. Bãi Cháy-TP. Hạ Long
- Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp, container, hàng rời, hàng khô…
- Diện tích bến cảng (ha) 73,79
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 10.986.440
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 166
- Cầu 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 198
- Cầu 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 198
- Cầu 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 69000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 198
- Cầu 5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 216,66
- Cầu 6
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 216,66
- Cầu 7
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 216,66
- Cầu tạm
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 80

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21714059
    • Online: 112