Ngày ban hành: 
20/11/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/01/2019
Số hiệu: 
35/2018/QH14
Người ký: 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22734804
    • Online: 192