Ngày ban hành: 
09/04/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/07/2018
Số hiệu: 
Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT
Người ký: 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Tài liệu đính kèm: 

Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18507931
    • Online: 75