Ngày ban hành: 
30/11/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
30/11/2017
Số hiệu: 
52/2017/TT-BTNMT
Người ký: 
Nguyễn Linh Ngọc

Thông tư Ban hành điịnh mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo , cảnh báo khí tượng thuỷ văn

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18535648
    • Online: 49