Ngày ban hành: 
14/04/2006
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
14/04/2006
Số hiệu: 
80/2006/QĐ-TTg
Người ký: 
Phan Văn Khải

Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 17340873
    • Online: 116