Ngày ban hành: 
18/11/2022
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
18/11/2022
Số hiệu: 
1635/QĐ-CHHVN

Công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21034402
    • Online: 92