Ngày ban hành: 
18/06/2022
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
18/06/2022
Số hiệu: 
39/2022/NĐ-CP
Người ký: 
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22734278
    • Online: 133