Ngày ban hành: 
28/02/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
28/02/2020
Số hiệu: 
26/2020/NĐ-CP
Người ký: 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19473568
    • Online: 98