Ngày ban hành: 
23/12/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
29/12/2021
Số hiệu: 
Nghị định 118/2021/NĐ-CP
Người ký: 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18535514
    • Online: 40