Ngày ban hành: 
22/09/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
22/09/2021
Số hiệu: 
1579/QĐ-TTg
Người ký: 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18507314
    • Online: 101