Ngày ban hành: 
11/09/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
11/09/2020
Số hiệu: 
08/2020/TT-BTNMT
Người ký: 
Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 18535569
    • Online: 45