01/03/2022

Trong lĩnh vực giao thông vận tải của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM) là hội nghị cấp cao nhất của khu vực. Hội nghị Bộ trưởng sẽ đưa ra các định hướng về chính sách trong lĩnh vực giao thông vận tải, thảo luận các vấn đề các quốc gia thành viên ASEAN cùng quan tâm. Tiếp đó, Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT ASEAN (STOM) sẽ điều hành, giám sát, điều phối và xem xét các chương trình cũng như các định hướng do các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN đề ra. Nhóm công tác giao thông vận tải sẽ tiếp tục với tư cách điều phối và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động của lĩnh vực hàng hải như đã nêu trong Kế hoạch Chiến lược GTVT Kuala Lumpur 2016 - 2025.

Cục Hàng hải Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải giao làm Trưởng Nhóm MTWG Việt Nam. Theo cơ chế luân phiên của ASEAN, Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ trì các hội nghị của Nhóm công tác giao thông hàng hải ASEAN (MTWG) trong nhiệm kỳ hai năm từ 2008-2009 với 04 hội nghị tổ chức tại Việt Nam: Hội nghị MTWG 15 (23-25/4/2008) tại Hà Nội, Hội nghị MTWG 16 (9-11/9/2008) tại Nha Trang, Hội nghị MTWG 17 (10-12/3/2009) tại Huế và Hội nghị MTWG 18 (11-14/8/2009) tại thành phố Hồ Chí Minh và đã nhận được sự đánh giá cao của các đồng nghiệp quốc tế về công tác tổ chức, công tác chuẩn bị nội dung và kỹ năng điều hành hội nghị. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai và chủ trì các hội nghị MTWG nhiệm kỳ 2022-2023. Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 còn đang phức tạp nên Hội nghị MTWG lần thứ 42 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 09-10/3/2022. Thành phần tham dự bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), các đối tác đối thoại và các hiệp hội khu vực của ASEAN.

Tại Hội nghị lần thứ 42, Nhóm công tác MTWG ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược GTVT Kuala Lumpur 2016-2025, các sáng kiến mới trong lĩnh vực giao thông hàng hải, tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 2022-2023, hợp tác với Tổ chức Hàng hải quốc tế, các đối tác đối thoại và các hiệp hội khu vực của ASEAN.

Một số hình ảnh của các Hội nghị MTWG do Cục Hàng hải Việt Nam đăng cai và chủ trì trong nhiệm kỳ hai năm 2008-2009

Hội nghị MTWG 15 (23-25/4/2008) tại Hà Nội

Hội nghị MTWG 16 (9-11/9/2008) tại Nha Trang

Hội nghị MTWG 17 (10-12/3/2009) tại Huế

Hội nghị MTWG 18 (11-14/8/2009) tại thành phố Hồ Chí Minh

Hợp tác quốc tế-IMO-VP

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21049240
    • Online: 128