06/09/2014

Nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho tàu, an toàn cho công nhân làm việc trên tàu và trên bờ, an toàn đối với hàng hóa và an toàn trên biển nói chung, tại Khóa họp thứ 93 (tháng 5 năm 2014), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đối với Quy định VI/2 Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) liên quan đến thông tin về hàng hóa vận chuyển trên tàu. Sửa đổi, bổ sung này dự kiến được MSC thông qua tại Khóa họp thứ 94 (tháng 11 năm 2014) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Theo đó, khối lượng toàn bộ của container chứa hàng phải được xác nhận trước khi bốc lên tàu. Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng toàn bộ của container vận chuyển hàng hóa.
Ngày 09/6/2014, IMO đã ban hành Thông tư MSC.1/Circ.1475 về hướng dẫn liên quan đến khối lượng toàn bộ được xác nhận của container vận chuyển hàng hóa. Thông tư này đưa ra các hướng dẫn nhằm thiết lập cách tiếp cận chung đối với việc thực hiện và thi hành yêu cầu nói trên của Công ước SOLAS về xác nhận khối lượng toàn bộ của container chứa hàng.Theo www.vr.gov.vn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19473773
    • Online: 90