10/11/2014

Thông tri số MEPC.1/Circ.795/Rev.1 ngày 21/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Thống nhất Giải thích cho phụ lục VI Công ước MARPOL"

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6824412
    • Online: 60