05/06/2021

Nhằm kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hành vi tiêu cực trong hoạt động, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã ký ban hành Văn bản số 2185/CHHVN-TTHH ngày 04 tháng 6 năm 2021 gửi các Hiệp hội: Cảng biển Việt Nam, Chủ tàu Việt Nam, Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí.

Văn bản nêu rõ:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian qua Cục Hàng hải Việt Nam và các Cảng vụ hàng hải đã thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt hơn nữa việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức nhằm phòng tránh hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu các Cảng vụ hàng hải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ. Đồng thời Cục Hàng hải Việt Nam đã có kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của các Cảng vụ hàng hải để ngăn ngừa, phát hiện, xử lý đối với những hành vi vi phạm.

Để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, tạo môi trường trong sạch trong hoạt động hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam kính đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông kịp thời thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc những tiêu cực, sai phạm trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức mà Quý cơ quan phát hiện được trong quá trình giám sát cộng đồng về Cục Hàng hải Việt Nam qua thông tin đường dây nóng, cụ thể như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: +84 - (0)24 - 37683191; +84 914689576.

- Số Fax: + 84 - (0)24 - 37683058.

- Email: Thanhtrahh@vinamarine.gov.vn.

Văn bản số 2185/CHHVN-TTHH ngày 04/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/kip-thoi-phan-anh-nhung-kho-khan-vuong-mac-hanh-vi-tieu-cuc-trong-hoat-dong./.

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :9496515
    • Online: 73