16/06/2021

Theo báo cáo số liệu thống kê tháng 6 năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 5 năm 2021 đạt 63.939.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ), tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển là 2.209.000 Teus, tăng 35% so với năm 2020…

Hình ảnh minh họa

Trong khi đó, thống kê 05 tháng đầu năm 2021 cho thấy, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 302.424.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng trưởng cao so với những tháng có dịch Covid-19. Trong đó, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển là 10.338.000 Teus, tăng 24% so với năm 2020.

So với cùng kỳ năm trước, một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao, bao gồm: khu vực Thái Bình tăng 80%; khu vực Đồng Tháp tăng 46%; khu vực Kiên Giang tăng 42%; khu vực Quảng Ngãi tăng 35,3% và khu vực An Giang tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn, sản lượng giảm trong thời gian dịch Covid -19 bùng phát, song tăng trưởng dương trong những tháng gần đây: khu vực Hải Phòng tăng 16,59% (5.569.934 tấn), khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2020. Các khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất, gồm: TP. Hồ Chí Minh đạt 73,13 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 48,28 triệu tấn, Hải Phòng đạt 39,15 triệu tấn và Quảng Ninh đạt 39 triệu tấn.

Bên cạnh đó, một số khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao, bao gồm: khu vực Mỹ Tho tăng 74%; khu vực An Giang tăng 50%. Các khu vực cảng biển khác có hàng container thông qua lớn nhất cả nước tăng mạnh, đặc biệt là container xuất nhập khẩu như: khu vực Hồ Chí Minh tăng 17,2%; khu vực Vũng Tàu tăng 38% và khu vực Hải Phòng tăng 21,35%.

Thống kê cũng cho thấy, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại các cảng do Vinalines quản lý đạt 39,768 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 13,2% tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển của cả nước. Trong đó, cảng Hải Phòng có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất đạt 10,155 triệu tấn, chiếm 25,5%; cảng Sài Gòn xếp vị trí thứ hai với 5,02 triệu tấn, chiếm 12,6%. Tăng cao nhất là cảng Cái Cui với 154%; Bến Thủy tăng 62% và SP-PSA tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn văn Văn bản số 2392/CHHVN-VTDVHH ngày 16/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc báo cáo số liệu thống kê tháng 6 năm 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/bao-cao-so-lieu-thong-ke-thang-6-nam-2021./.

Ngọc Hân 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10320963
    • Online: 132