04/07/2014

Tại Khóa họp thứ 91 (tháng 11/2012), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) theo Nghị quyết MSC.338(91) và Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS) theo Nghị quyết MSC.339(91).
Các sửa đổi, bổ sung này, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, đưa ra các quy định mới và quy định sửa đổi đối với dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa (fire-fighter's outfit breathing apparatus), thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa (two-way portable radiotelephone apparatus) và quy định về trang bị kế hoạch, quy trình để cứu người trên nước như sau:
Dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa - Các thay đổi đối với Quy định II-2/10.10.1 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) và Bộ luật FSS theo Nghị quyết MSC.339(91) yêu cầu như sau: "Dụng cụ thở sử dụng không khí nén phải được trang bị báo động âm thanh và thiết bị quan sát được bằng mắt hoặc thiết bị khác để đưa ra cảnh báo cho người sử dụng trước khi thể tích không khí trong bình chứa giảm xuống không dưới 200 lít". Yêu cầu nói trên áp dụng cho tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01/7/2014. Tàu được đặt sống chính trước ngày 01/7/2014 phải tuân thủ yêu cầu này không muộn hơn ngày 01/7/2019. - Quy định mới II-2/15.2.2.6 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) liên quan đến “Huấn luyện và thực tập trên tàu” yêu cầu tàu phải được trang bị phương tiện nạp lại không khí cho các bình chứa khí của dụng cụ thở được dùng trong thực tập hoặc trên tàu phải có một số lượng thích hợp các bình chứa khí dự trữ để thay thế cho các bình đã được sử dụng. Tất cả các tàu phải tuân thủ yêu cầu này từ ngày 01/7/2014. Thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa Quy định mới II-2/10.10.14 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) yêu cầu các tàu được đóng vào hoặc sau ngày 01/7/2014 tối thiểu phải trang bị 02 thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều phục vụ cho mục đích liên lạc của mỗi đội cứu hỏa. Các thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều này phải là kiểu phòng nổ (explosion-proof) hoặc an toàn thực chất (intrinsically safe). Tàu được đóng trước ngày 01/7/2014 phải tuân thủ các yêu cầu này không muộn hơn đợt kiểm tra đầu tiên sau ngày 01/7/2018. Trang bị kế hoạch và quy trình để cứu người trên nước Quy định mới III/17-1 "Cứu người trên nước" của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) yêu cầu tất cả các tàu phải có kế hoạch và quy trình cụ thể để cứu người trên nước. Các tàu đóng trước ngày 01/7/2014 phải tuân thủ quy định này tại đợt kiểm tra chu kỳ hoặc cấp mới trang thiết bị an toàn đầu tiên sau ngày 01/7/2014. NGUYỄN VŨ HẢI

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19473782
    • Online: 90