20/10/2020

Chiều nay (19/10), tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025. Đến dự và chúc mừng Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình khẳng định, ngành GTVT sẽ có nhiều thành công, đổi mới, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị ngành GTVT thi đua đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phát triển ngành

Lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, những năm qua, cùng với phong trào thi đua của cả nước, ngành GTVT nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã thi đua thực hiện các đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhất là thực hiện đột phá chiến lược hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, ngành GTVT với truyền thống “Đi trước mở đường”, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu ngành GTVT đạt được trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn ngành.

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của toàn ngành trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngành GTVT cần chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bám sát chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật, đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành như quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, hệ thống cảng biển, cảng hàng không, sân bay, đường thủy nội địa...

Tập trung tái cấu trúc cơ cấu vận tải cho hợp lý; tăng cường, kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là việc ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý, khai thác vận tải và xây dựng hệ thống giao thông.

Cùng đó thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành, như các dự án: đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách; khởi công dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để sớm khởi công dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT cho các tập thể được khen tặng

Về phong trào thi đua yêu nước, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, từng bước đổi mới nội dung và hình thức theo Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, bám sát thực tiễn gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng công tác khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của ngành trong GTVT thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, đổi mới, sáng tạo, tạo ra động lực quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết thêm: Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển ngành, song ngành GTVT cũng nhận thấy được những thuận lợi, thời cơ phía trước. Từ đó, chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển ngành, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của ngành GTVT với chủ đề tổng quát là “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”.

Bộ trưởng đề nghị, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chủ đề thi đua cả giai đoạn và nhiệm vụ của ngành, để xây dựng các phong trào thi đua thực sự, mang lại hiệu quả thiết thực, chú trọng công tác khen thưởng, qua đó chọn được các tập thể, cá nhân điển hình.

“Khen thưởng phải thực chất, thành tích phải cụ thể, không chung chung”, Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời đề nghị các phong trào thi đua phải hướng tới 4 nội dung chủ chốt.

Đó là xây dựng thể chế, cần có kế hoạch xây dựng, ban hành các cơ chế, quy định pháp luật trong 5 năm tới; Xây dựng KCHT đảm bảo nhanh, tiến độ, chất lượng, có những công trình tiêu biểu như một số công trình, dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sân bay Long Thành…; Tổ chức vận tải tốt để khai thác hiệu quả các công trình, dự án hạ tầng giao thông; Đảm bảo ATGT bằng các giải pháp về thể chế, vận hành…

Cục Hàng hải Việt Nam có 03 đồng chí gương điển hình tiên tiến xuất sắc nhận bằng khen

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã báo cáo nêu bật kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, khuyến khích, động viên mọi cá nhân, tập thể trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó góp phần giúp Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo là: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ tháng 01/7/2017 và Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Bộ GTVT cũng đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 52 văn bản, trong đó có 44 Nghị định và 11 Quyết định. Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền 232 Thông tư.

Cũng trong 5 năm qua, ngành GTVT đã khởi công 8 dự án và 28 công trình/dự án thành phần; hoàn thành dự án và 88 công trình/dự án thành phần.

Sản lượng vận tải luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; vận tải hàng hóa có tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm về khối lượng vận chuyển và 8,24%/năm về khối lượng luân chuyển. Vận tải hành khách có tốc độ tăng trưởng bình quân 11,06%/năm về khối lượng vận chuyển và 10,56% về khối lượng luân chuyển. Tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.

Tình hình ATGT có những chuyển biến tích cực; ý thức của người tham gia giao thông có nhiều tiến bộ; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Trong 4 năm liên tiếp (2016-2019), Bộ GTVT xếp thứ nhất trong số 20 bộ, ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu dự Đại hội chung tay, đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do mưa lũ

Nhằm đem lại hiệu quả cao trong phong trào thi đua ngành GTVT giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đã thay mặt CBCNCV-LĐ toàn ngành hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của Bộ trưởng, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước khen tặng.

Cũng tại Đại hội đã tổ chức tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT cho các tập thể trong các phong trào thi đua, trong đó có 4 sở GTVT, nhân dân và cán bộ 4 huyện của 4 tỉnh.

Một số hình ảnh Đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tham dự Đại hội:

 

Nguồn: Báo Giao thông

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22829480
    • Online: 156