22/07/2021

Ngày 21/7/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Văn bản số 2903/CHHVN-PC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động tại cảng biển.

Hình ảnh minh họa

Văn bản gửi các doanh nghiệp Cảng biển, Cảng vụ hàng hải, Tổ chức hoa tiêu hàng hải, nêu rõ: Triển khai thực hiện Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại các cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đáp ứng mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trên cơ sở kết quả cuộc họp của các Cảng vụ Hàng hải với các doanh nghiệp cảng và cuộc họp của Cục Hàng hải Việt Nam và các Cảng vụ Hàng hải ngày 20/7/2021, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

2. Các doanh nghiệp cảng biển phối hợp với các Cảng vụ Hàng hải, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển có phương án tổ chức quản lý lao động làm việc tại cảng, không tiếp xúc trực tiếp với lái xe, những người ra vào cảng, thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là khai báo y tế, đeo khẩu trang, sử dụng trang phục phòng chống dịch phù hợp trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn thường xuyên... và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Các tổ chức hoa tiêu hàng hải chủ động xây dựng và thực hiện phương án bố trí hoa tiêu hàng hải phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trong thời gian phòng chống bệnh dịch Covid -19; Hoa tiêu hàng hải trong quá trình từ cơ quan đến khi lên tàu làm việc thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là khai báo y tế, đeo khẩu trang, sử dụng trang phục phòng chống dịch trong quá trình dẫn tàu, sát khuẩn tay thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Đối với các Cảng vụ Hàng hải:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển (Bộ đội biên phòng, Cơ quan kiểm dịch y tế,…) và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, không để thuyền viên đi bờ, không để những người không có nhiệm vụ từ trên bờ lên tàu; trong trường hợp thực sự cần thiết, phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền;

- Phối hợp với các doanh nghiệp cảng biển, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển có phương án tổ chức quản lý, kiểm tra, rà soát lái xe ra, vào cảng nhằm đảm bảo không lây lan dịch bệnh cho những người khác trong quá trình hoạt động tại cảng;

- Đối với việc thực hiện thủ tục cho các phương tiện thủy nội địa, các Cảng vụ Hàng hải căn cứ Phương án phòng chống dịch cho tàu thuyền ra, vào cảng làm hàng tại văn bản số 2829/CHHVN-VTDVHH, phối hợp và có các giải pháp xử lý linh hoạt trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát nhằm đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa thông suốt;

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cảng xây dựng phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa trong trường hợp có doanh nghiệp cảng biển tại khu vực được giao quản lý phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ do tình hình dịch bệnh Covid-19;

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cảng, bến trong phạm vi quản lý và có các biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

5. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thuyền trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không kiểm soát chặt chẽ, quản lý thuyền viên, người lao động trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Công chức, viên chức, người lao động tại Cục Hàng hải Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn chung sức, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vì sức khỏe của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp Cảng biển, Cảng vụ hàng hải, Tổ chức hoa tiêu hàng hải khẩn trương thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong phòng chống dịch, kịp thời báo cáo các tình huống vượt thẩm quyền.

Toàn văn Văn bản số 2903/CHHVN-PC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại đường link: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-doi-voi-thuyen-vien-nguoi-lao-dong-tai./. 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18575697
    • Online: 57