04/10/2019


Ngày 26/6/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri CLC.6/Circ.81 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1992 sửa đổi Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu 1969 có hiệu lực đối với Honduras bắt đầu từ ngày 26/6/2020. Hiện tại, có 139 Quốc gia thành viên của Nghị định thư.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6907186
    • Online: 120