29/06/2015

Nghị quyết A.1080 ngày 15/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Khuyến nghị việc sử dụng Hoa tiêu ngoại hạng có đủ trình độ chuyên môn tương ứng tại biển Bắc, eo biển Măng sơ và eo biển Skagerrak

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :7446335
    • Online: 97