26/11/2019


Một hệ thống giao thông hàng hải hiệu quả là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững. Nhưng nó cần lập kế hoạch thích hợp và một nền tảng chính sách vững chắc. Vì vậy, như một phần trong nỗ lực giúp cung cấp các Muc tiêu phát triển bền vững toàn cầu, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) khuyến khích và hỗ trợ các quốc gia thành viên của mình đưa ra các chính sách vận tải hàng hải quốc gia. Một cuộc hội thảo về chính sách vận tải hàng hải, được phối hợp tổ chức bởi IMO và giảng viên của Đại học Hàng hải Thế giới hiện là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy tại Viện Luật Hàng hải Quốc tế có trụ sở tại Malta (IMLI) của IMO, và phần thứ tư trong loạt bài này đã được hoàn thành (13-15/11/2019). Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách vận tải hàng hải quốc gia nhằm hướng dẫn lập kế hoạch, ra quyết định và lập pháp trong lĩnh vực hàng hải. Đặc biệt, tầm quan trọng của chính sách vận tải hàng hải liên quan đến việc xây dựng luật hàng hải và mối quan hệ chặt chẽ giữa chính sách và pháp luật được nhấn mạnh. Vào cuối buổi hội thảo, các sinh viên tham gia vào một bài tập nhóm thực tế, trong đó họ xây dựng các khía cạnh chính của chính sách vận tải hàng hải cho một kịch bản tưởng tượng. Bằng cách dạy sinh viên từ các nước đang phát triển cách xây dựng chính sách vận tải hàng hải quốc gia, IMO đóng góp cho một số cho Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Hội thảo là kết quả của sự hợp tác liên tục giữa IMO và hai cơ sở đào tạo hàng hải toàn cầu - Đại học Hàng hải Thế giới và IMLI - giúp đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai của hàng hải thế giới. Nguồn:www.imo.org/VPIMOVN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22828575
    • Online: 143