13/06/2021

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam với 228 cấp ủy viên, đảng viên thuộc các tổ chức Đảng trực thuộc đã tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính - trụ sở Cục và 27 điểm cầu trực tuyến, kết nối với đường truyền của Bộ GTVT.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: toàn diện, sáng tạo, thiết thực, đi vào chiều sâu

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, Đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì

Theo đó, việc triển khai Chỉ thị số 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một số bài học kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn qua 05 năm triển khai thực hiện

Một là, nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, “nói đi đôi với làm”, nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trách nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính Bộ GTVT

Ba là, chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, mang lại kết quả rõ nét.

Bốn là, coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm là, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”; lấy “xây” để “chống”, vừa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động, vừa hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm, để răn đe, phòng ngừa có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Tiếp nối chương trình Hội nghị, đại biểu tham dự còn được nghe chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu.

Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng

Trong những năm qua, tại Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Những kết quả tích cực đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Phát huy những kết quả nổi bật, khắc phục một số điểm còn hạn chế, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm qua 05 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện; bảo đảm thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị./.

Một số hình ảnh khác tại các điểm cầu trực tuyến Cục Hàng hải Việt Nam:

Ngọc Hân 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21049129
    • Online: 129