14/04/2022

Ngày 13/4/2022, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang - Tổng Thư ký IMO Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Thư ký (BTK) IMO Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 14 thành viên BTK IMO Việt Nam là đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan, đơn vị liên quan, đại diện các phòng tham mưu thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (Vận tải và Dịch vụ hàng hải, Tổ chức cán bộ, Khoa học Công nghệ - Môi trường, Hợp tác quốc tế - IMO).

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022  của Ban Thư ký IMO Việt Nam 

Tại Hội nghị lần này, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang - Tổng Thư ký BTK IMO Việt Nam nhấn mạnh “ Ban Thư ký IMO Việt Nam bao gồm các thành viên là Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để hoàn thành các nhiệm vụ của Ban Thư ký IMO Việt Nam, thúc đẩy hoạt động và nâng cao vai trò của Ban Thư ký IMO Việt Nam trong công tác tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của IMO và quốc gia thành viên của các công ước quốc tế về hàng hải của IMO”.

Trưởng phòng HTQT-IMO Trần Thị Tuyết Mai Anh phát biểu tại Hội nghị

Để nâng cao vai trò và thúc đẩy hoạt động của Ban Thư ký IMO Việt Nam, Tổng Thư ký yêu cầu khẩn trương tổ chức Hội nghị BTK IMO Việt Nam mở rộng lần thứ nhất, dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng 6 năm 2022. Hội nghị BTK IMO Việt Nam mở rộng sẽ được tổ chức định kỳ, thường niên, trước khi IMO tổ chức họp Đại hội đồng để nghiên cứu, thảo luận, đề xuất thành phần đoàn công tác Việt Nam tham dự Đại Hội đồng của IMO, bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị sẽ mở rộng tới các bộ, ngành liên quan và các hiệp hội (chủ tàu, người đi biển…).

Tổng Thư ký cũng yêu cầu các thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký IMO Việt Nam, kiện toàn Ban Thư ký IMO Việt Nam, cân nhắc mở rộng thành phần của BTK IMO Việt Nam, không giới hạn chỉ trong Bộ Giao thông vận tải cho phù hợp với giai đoạn mới. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên của các thành viên Ban Thư ký IMO Viêt Nam, Tổng Thư ký cũng yêu cầu các thành viên rà soát, đánh giá lại các hoạt động trong thời gian vừa qua, chú trọng đến giai đoạn gần đây nhất là giai đoạn năm 2021 đến nay, nhằm rút kinh nghiệm, phát huy vai trò của Ban Thư ký IMO Việt Nam; đặc biệt rà soát lại Thông tư 25/2012/TT-BGTVT ngày 03/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải quốc tế, đề xuất sửa đổi, khẩn trương đưa vào chương trình xây dựng VPQPPL năm 2022 (nếu cần thiết); nghiên cứu, rà soát việc áp dụng Luật Điều ước quốc tế năm 2016 đối với sửa đổi, bổ sung của các Công ước hàng hải quốc tế của IMO để có thể đáp ứng các yêu cầu, quy định quốc tế trong khuôn khổ luật pháp, quy định của Việt Nam.

HTQT-IMO-VP

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :16703813
    • Online: 47