25/01/2022

Ngày 06/01/2022, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Ngô Văn Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến mọi mặt kinh tế- xã hội nói chung và kinh tế hàng hải nói riêng; được sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, các đồng chí lãnh đạo Bộ, các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác: (1) Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đề ra trong năm 2021; (3) Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; (4) Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số biện pháp khắc phục trong năm 2022: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; (2) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ; (3) Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cấp chi bộ; (4) Tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, nhất là chất lượng chi bộ; (5) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm, đảm bảo thực chất, đúng quy định; (6) Tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, nội quy hoạt động của Đảng uỷ cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; (7) Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; (8) Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua và vận động cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang kết luận tại buổi Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đánh giá công tác chuẩn bị Hội nghị được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các đồng chí Thủ trưởng và toàn thể đảng viên, CCVCLĐ tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác quy hoạch; đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sang yêu cầu tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng bộ; tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống Anh hùng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Ngành Hàng hải Việt Nam ngày càng phát triển, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Văn phòng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19468184
    • Online: 114