11/05/2023

Thực hiện “Năm an toàn giao thông 2023” theo Kế hoạch số 442/KH-CVHHVT ngày 23/02/2023 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và nhằm cũng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát tại các bến cảng chuyên dụng khí hóa lỏng (LNG, LPG) và bến cảng chuyên dụng xăng dầu trong khu vực. Ngày 05/5/2023, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải tại các bến cảng chuyên dụng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; ô nhiễm môi trường … trong khu vực trách nhiệm quản lý. Tham dự hội nghị gồm: Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH), BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Xí nghiệp Xăng dầu PETEC Cái Mép; Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina; Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Cái Mép; Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng tàu (Xí Nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu); Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân cảng; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và các doanh nghiệp khai thác cảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn liên quan