12/01/2022

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 116/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 25/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4888/BCĐ ngày 25/11/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị công chức, viên chức, sáng ngày 23/12/2021, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2022. Hội nghị đã tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị Công chức, viên chức năm 2022 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Phạm Hoàng Hải - Ủy viên kiêm thư ký Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở có sở, Phó Trưởng phòng phòng TCCB Cục Hàng hải Việt Nam cùng toàn thể viên chức, người lao động của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Hội nghị diễn ra đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị Công chức, viên chức năm 2022 đã thông qua: Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ của đơn vị năm 2021 và sửa đổi, bổ sung các dự thảo Quy chế năm 2022.

Đồng chí Trương Hoàn Lạc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đọc báo cáo tại Hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, toàn thể viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản Báo cáo, các Quy chế. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đạt được trong năm 2021; đồng thời cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Cục Hàng hải Việt Nam giao phó; tiếp tục duy trì, chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể viên chức, người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2022.

Nguồn: CVHH Quảng Nam

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19457689
    • Online: 62