27/12/2022

 

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4398/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 01/12/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Hội nghị Công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2022; Văn bản số 4415/BCĐ ngày 01/12/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Công chức viên chức; ngày 26/12/2022, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Lâm - Thành viên Ban chỉ đạo dân chủ ở cơ sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị Công chức viên chức Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2022

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022;  phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2022; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế của đơn vị năm 2022, những sửa đổi bổ sung quy chế của đơn vị năm 2023; Tham luận của Phòng Pháp chế hàng hải về Nâng cao hiệu quả trong công tác thẩm định, phê duyệt và triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công trong vùng nước cảng biển của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Tham luận của Phòng Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải về Kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại cảng biển; Tham luận của Phòng Tổ chức – Hành chính về Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Tham luận của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Phước Thái về Giải pháp hạn chế lồng bè, đăng đáy hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trong khu neo đậu tàu thuyền trên sông Thị Vải; Tham luận của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Nhơn Trạch về Nâng cao công tác hoạt động quản lý hàng hải đối với phương tiện thủy nội địa; và chứng kiến Bảng đăng ký giao ước thi đua năm 2023.

Ông Ngô Tuấn Quang – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị

Năm 2022nh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đậu mùa khỉ vẫn tác động tới nền kinh tế nói chung và hoạt động hàng hải nói riêng, trong đó có hoạt động hàng hải trong khu vực do Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai quản lý. Tuy nhiên, được được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cục Hàng hải Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện từ UBND tỉnh Đồng Nai, sự ủng hộ, tham gia và phối hợp, có hiệu quả từ phía các các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cũng như các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong khu vựcvà hơn hết là sự nỗ lực của toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vịCảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà nước, cấp trên giao phó. Trong năm 2022, số lượng tàu thuyền và hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm 2021 (số lượng tàu thuyền đạt 23.364 lượt tăng 8%, tổng lượng hàng hóa đạt 23,96 triệu tấn tăng 19%).

Hội nghị CCVC Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2022

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã nghiên cứu, xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị quản lý và mục tiêu, định hướng, kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đậu mùa khỉ; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước pháp luật, quy định của cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các họat động hàng hải trong vùng nước cảng biển và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính; kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức theo quy định; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì việc tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân  lực để phục vụ tốt cho công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ trì phiên tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản báo cáo, tham luận tại hội nghị. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức và người lao động qua đó kết hợp thảo luận, định hướng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2022.

Đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Thành viên BCĐ Dân chủ ở cơ sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Thành viên BCĐ Dân chủ ở cơ sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của cơ quan cùng toàn thể viên chức trong đơn vị và chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Đồng chí  động viên toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị cần mạnh dạn đóng góp xây dựng vào bản báo cáo trình tại hội nghị, cũng như có ý kiến đối với việc bổ sung, sửa đổi bổ sung quy chế của đơn vị năm 2023; đồng thời động viên toàn thể viên chức, người lao động phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai thay mặt cho đơn vị tiếp thu sâu sắc các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Thanh Lâm, Cấp uỷ, Ban lãnh đạo cơ qaun sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí; đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai hoàn thành các nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai trao tặng hoa và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Tại Hội nghị bà Kiều Thị Huyền Trang, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng TCHC đã đọc quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai về việc công nhận danh hiệu, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cho 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2022, 35 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 và 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022.

Bế mạc Hội nghị./.

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22734158
    • Online: 115