29/03/2021

Trong hai ngày (27-28/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng). Gần 900 đảng viên, quần chúng ưu tú Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính - trụ sở Cục và 26 điểm cầu trực tuyến trên cả nước, kết nối với đường truyền của Bộ GTVT.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 23/3/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến và triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu kết nối đường truyền của Cục Hàng hải Việt Nam với đường truyền của Bộ GTVT. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức, nhằm sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Điểm cầu chính tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị, trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn thể đảng viên Cục Hàng hải Việt Nam cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau lễ khai mạc Hội nghị, đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến đã được nghe 05 chuyên đề báo cáo, trình bày bởi các báo cáo viên là Ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm: 

Một số điểm cầu trực tuyến khác của Cục Hàng hải Việt Nam

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt./.

Ngọc Hân 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18575966
    • Online: 56