15/07/2021

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 6 năm 2021 tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020, đây là mức tăng trưởng ổn định trong những tháng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hình ảnh minh họa

Theo báo cáo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 6 năm 2021 đạt 61.834.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ) tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 14.269.000 tấn, tăng 10% và hàng nội địa đạt 27.888.000 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây được xem là mức tăng trưởng ổn định trong những tháng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển tháng 6 năm 2021 là: 2.274.000 Teus, tăng 27% so với năm 2020. Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 714.000 Teus, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020; hàng nhập khẩu đạt 748.000 Teus, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020 và hàng nội địa đạt 812.000 Teus, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Song song với đó, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 6 tháng năm 2021 tăng 25% cùng kỳ năm 2020 - mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

Thống kê cho thấy, các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao như: khu vực Thái Bình tăng 65%; khu vực Đồng Tháp tăng 56%; khu vực Quảng Ngãi tăng 38,8%; khu vực Quảng Nam tăng 35,48% và khu vực Kiên Giang tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất, gồm: TP. Hồ Chí Minh đạt 88,23 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 59,07 triệu tấn, Hải Phòng đạt 46,88 triệu tấn và Quảng Ninh đạt 45,79 triệu tấn. Ngoài ra, một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất cả nước và có mức tăng trưởng cao như: khu vực Hải Phòng tăng 15,6% và khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 8,45% so với cùng kỳ.

Được biết, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển của các cảng do Vinalines quản lý tháng 6 năm 2021 đạt 47,902 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 13,1% tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển của cả nước. Cụ thể, cảng Hải Phòng có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất đạt 12,028 triệu tấn chiếm 25,1%; xếp vị trí thứ 2 là cảng Sài Gòn đạt 6,55 triệu tấn, chiếm 13,6% so với tổng khối lượng hàng hóa do Vinalines quản lý. Trong đó, tăng cao nhất là cảng Cái Cui tăng 154%, Bến Thủy tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Văn bản số 2817/CHHVN-VTDVHH ngày 15/7/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc báo cáo số liệu thống kê tháng 7 năm 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/bao-cao-so-lieu-thong-ke-thang-7-nam-2021./.

Ngọc Hân 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18575900
    • Online: 62