24/03/2021

Ngày 23/3, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đinh Quang Đăng - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Chi bộ và của đơn vị.

Đồng chí Trà Minh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết 05 năm

Nhận thức của cấp ủy đảng, đoàn thể trực thuộc trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người từng bước đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, góp phần sửa đổi lề lối, tư duy làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Đăng - Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của các chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Chi bộ trực thuộc, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ, chính quyền, đoàn thể; Lựa chọn nội dung triển khai phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian thực hiện, tránh rập khuôn, máy móc; Chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn; Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát của các chi bộ trực thuộc, UBKT Đảng ủy và của Đảng ủy hàng năm đảm bảo trong năm có ít nhất 01 cuộc kiểm tra hoặc giám sát...

Đồng chí Đinh Quang Đăng - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo đó, cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư các chi bộ, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của chính quyền và các tổ chức đoàn thể phải làm gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu hơn vào đời sống.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đại biểu tham dự cũng đã được nghe tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến chia sẻ về việc vận dụng khéo léo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc và cuộc sống hàng ngày./.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19457788
    • Online: 73