15/06/2020

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của ngành Hàng hải Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành GTVT, chiều nay (15/6), Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung mọi nguồn lực, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về Hàng hải, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Nghi lễ chào cờ tại Đại hội Đảng bộ Cục HHVN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội, về phía khách mời, có các đồng chí: Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Văn Công - Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Đức Minh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Khuất Việt Hùng - Ủy viên BCS Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia; Đỗ Nga Việt - Ủy viên BCS Đảng, Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Lê Thanh Hà - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT; Đào Văn Tiến - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Trịnh Thị Hằng Nga - Ủy viên BTV, Vụ trưởng Vụ Pháp chế…

Về phía Cục Hàng hải Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; các đồng chí Phó Cục trưởng: Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Việt, Hoàng Hồng Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục và hơn 100 đại biểu, là những đảng viên ưu tú từ 43 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho 873 đảng viên của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục HHVN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy truyền thống 55 năm ngành Hàng hải, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Cục Hàng hải Việt Nam trong 05 năm tới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung mọi nguồn lực, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về Hàng hải, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang - UVBCH Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, các Cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt các Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ và đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

"Với quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục đoàn kết; phát huy truyền thống ngành Hàng hải; nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng ngành Hàng hải phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - Đồng chí Nguyễn Xuân Sang khẳng định. 

Chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác ngành Hàng hải

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành Hàng hải. Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện được quan tâm, chú trọng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả đã góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra bão lũ, tai nạn hàng hải. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách theo các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ; từng bước tinh gọn bộ máy; cải cách chế độ tiền lương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HHVN trình bày báo cáo chính trị

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra, như sau: Một là, 100% đảng viên được học tập, quán triệt và các cấp ủy đảng xây dựng chương trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng và Nghị quyết cấp ủy đảng các cấp. Hai là, 100% các cấp ủy trực thuộc xây dựng chuẩn mực Chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nội dung học tập hàng năm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chinh trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ba là, 100% đảng viên tự giác xây dựng bản cam kết rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo hướng ngắn gọn, thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả; hàng tháng Chi bộ  đánh giá việc thực hiện làm căn cứ đánh giá công chức, viên chức và phân loại đảng viên cuối năm. Ngoài ra, phấn đấu hằng năm 20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện được chuyển đảng chính thức theo quy định.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Hàng hải nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, kỹ lưỡng; đồng thời nhất trí cao với các nội dung báo cáo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đồng chí Thứ trưởng, Đảng ủy Cục đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện các nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo toàn diện trong nhiệm kỳ vừa qua thông qua các con số cụ thể, chi tiết tại các báo cáo vừa trình bày. 

"Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã nghiêm túc, quán triệt thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành GTVT, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả tốt. Các đồng chí đảng viên đồng thuận và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục, lãnh đạo các cấp" - Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Hàng hải trong giai đoạn 2015-2020, Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, vai trò quản lý Nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam cần được tăng cường thông qua việc xây dựng văn bản QPPL, chính sách, thực thi pháp luật lĩnh vực hàng hải. Tiếp tục rà soát, chú trọng xây dựng và cập nhật các quy hoạch, đề án. Công tác quản lý Nhà nước về vận tải được nâng lên, trong đó chú trọng quản lý về vận tải khai thác hạ tầng hàng hải, logistics. Về cải cách hành chính, Cục Hàng hải đã đạt được những kết quả nổi bật, số lượng thủ tục đưa lên Cổng một cửa quốc gia là nhiều nhất. Công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và tìm kiếm cứu nạn cũng đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Hợp tác quốc tế lĩnh vực hàng hải tiếp tục được duy trì và nâng tầm vai trò trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng chỉ ra một số điểm hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời đặt ra phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nội dung: công tác lập quy hoạch; quản lý vận tải  biển, kết nối các phương thức; xây dựng Chính phủ điện tử; phát triển nguồn lực…

Đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục HHVN trình bày báo cáo tại Đại hội 

Trong khuôn khổ của Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, gồm 21 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, chính trị; Lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí, trong đó có 02 đại biểu đương nhiên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục HHVN khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Cũng tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam: nỗ lực khắc phục khó khăn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

Đồng chí Đỗ Đức Mạnh , Chánh Văn phòng Cục - Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội 

Một số hình ảnh khác tại Đại hội: 

Ngọc Hân 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :9496182
    • Online: 74