05/04/2022

Ngày 28/3/2022, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và kế hoạch của Đảng ủy các cấp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị có sự tham dự của 38 đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng bộ phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ phổ biến Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 09/02/2022 của Đảng ủy Bộ GTVT; Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 17/02/2022 của Đảng ủy Cục HHVN và Kế hoạch số 290-KH/ĐU, ngày 15/3/2022 của Đảng ủy CVHHHT thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Tại Hội nghị, các đảng viên thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai, thực hiện các văn bản được quán triệt.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, đồng chí Bí thư Đảng bộ đề nghị các cấp ủy, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW; trong đó cần nắm chắc, hiểu rõ 4 điểm mới; 4 mục tiêu; 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; 11 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 21-KL/TW; đây là những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nguồn: CVHH Hà Tĩnh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19457262
    • Online: 97