22/06/2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm của Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngày 21/06/2022, Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I vinh dự được Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) lựa chọn tổ chức Đại hội điểm trong toàn Đảng bộ Cục. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục HHVN; đồng chí Bùi Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Tham dự, chỉ đạo, tổng kết, rút kinh nghiệm Đại hội điểm có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục HHVN, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và các Ban tham mưu của Đảng ủy Cục HHVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục HHVN.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I triệu tập 40 đảng viên tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Các Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 làm lễ chào cờ

Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I  (sau đây gọi tắt là Chi bộ Trung tâm khu vực I) được thành lập theo Quyết định số 58-QĐ/TV-ĐU ngày 05/9/2007 của Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan Cục hàng hải Việt Nam (nay là Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam), trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm).

Chủ đề và định hướng của Đại hội Chi bộ Trung tâm khu vực I đề ra là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và “Xây dựng và phát triển hệ thống tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành hàng hải”.

Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I, nhiệm kỳ 2020– 2022 nêu tại Báo cáo chính trị trình Đại hội. 

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2020– 2022, Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt nhất những thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy và tập thể đảng viên, viên chức, thuyền viên đã được các cấp thẩm quyền đánh giá cao và ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong toàn Chi bộ.

Nhìn tổng thể trong hơn 2 năm qua, toàn Chi bộ đã đạt được những những kết quả quan trọng, nổi bật; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề khó, phức tạp, tồn tại cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I tiến lên chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đảm nhận tốt vai trò đầu mối phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển trách nhiệm được giao.

Những kết quả đã đạt được nêu trên khẳng định sự quyết tâm, đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần và trách nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong Chi bộ, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phương hướng chung được quyết nghị là:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tăng cường năng lực khả năng ứng phó của lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn nhằm đối phó, xử lý các sự cố, hiểm họa thiên tai nghiêm trọng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định xã hội, đời sống nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể:

- 100% đảng viên được tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh.

- Hàng năm chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 100% đảng viên được đánh giá phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 phấn đấu kết nạp 03 đảng viên mới.

- 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Đỗ Trọng Hồng (Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn) trình bày tham luận về Ứng dụng một số phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn”

Đ/c Vũ Minh Huyền (Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp) trình bày tham luận với nội dung Công tác xây dựng và phát triển Đảng”

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Bùi Hoàng Tiệp, Giám đốc Trung tâm khu vực I được bầu là Bí thư Chi bộ; đồng chí Đào Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm là Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Thuyền trưởng tàu SAR 411 là Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao sự chuẩn bị, nội dung đạt chất lượng, bảo đảm thời gian chương trình đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Minh ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, không thể thiếu được vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Chi bộ. Trung tâm khu vực I đã triển khai tốt công tác phối hợp với các lực lượng Trung ương và địa phương, đặc biệt là các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảng vụ hàng hải tổ chức hoạt động thường trực 24/7, đảm bảo thu nhận và xử lý hiệu quả tất cả các thông tin về tai nạn, sự cố xảy ra trên vùng biển thuộc trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn được giao; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền và các nhiệm vụ chính trị được giao khác; tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn quốc tế, cứu và hỗ trợ người nước ngoài bị nạn trên vùng biển Việt Nam và người Việt Nam bị nạn trên các vùng biển quốc tế, hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ với các tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các quốc gia trong khu vực.

Đồng chí cũng tán thành các phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới mà Đại hội đã đề ra, đồng thời cũng lưu ý, ngay sau đại hội, Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 cần ban hành ngay Chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hàng năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đ/c Bùi Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Các Đại biểu là đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I biểu quyết bằng thẻ Đảng tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

Sau khi Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng quy định, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm: từ khâu chuẩn bị, quá trình điều hành đại hội, công tác bầu cử và các văn bản sau đại hội đều được rà soát, đánh giá lại một cách cụ thể, kỹ lưỡng. Quá trình đánh giá nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao quá trình chuẩn bị để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, kỷ luật; cán bộ, đảng viên đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch và Chi ủy chi bộ. Báo cáo Chính trị và các báo cáo, tài liệu khác trình Đại hội đã được chuẩn bị công phu, đầy đủ nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của Đảng bộ Cục. Đây chính là những kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục triển khai công tác tổ chức đại hội tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong không khí vui mừng, phấn khởi sau thành công của Đại hội, toàn thể đảng viên, viên chức Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 – 2025 trong không khí trang nghiêm, dân chủ

Đồng chí Nguyễn Đình Việt – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Minh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam chúc mừng các đồng chí trúng cử trong Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2025.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22993637
    • Online: 247