28/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-CĐCVHHQN ngày 09/8/2022 của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, ngày 26/4/2023, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, vừa là nhịp sống sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng lớn để tất cả đoàn viên công đoàn có thời gian để nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cũng là điều kiện để mỗi một đoàn viên có cơ hội góp ý kiến để xây dựng và đề ra phương hướng, kế hoạch cho hoạt động của Công đoàn trong những năm tiếp theo.

Đại hội Công Đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Ủy viên BCH Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, đồng chí Bùi Ngọc Nam, Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Chu Giang, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Song Tùng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, ổn định tư tưởng và đời sống CCVC-LĐ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua lao động sôi nổi. Bên cạnh đó, Công đoàn đã đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình đoàn viên văn hóa, cơ quan văn hóa, thi đua “hai tốt”; chung sức cùng Đảng ủy tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng và làm tốt công tác phát triển đảng. Thường xuyên quan tâm lắng nghe những ý kiến đề xuất kiến nghị, những tiếng nói đại diện cho đoàn viên về chăm lo đến đời sống, việc làm của đoàn viên, nâng cao trình độ đào tạo cán bộ, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng phòng TCKT Cảng vụ HHQN thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đ/c Bùi Ngọc Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Cảng vụ HHQN đọc báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội

Trong những năm qua Công đoàn Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mọi hoạt động của Công đoàn đều nhằm xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng phát triển, nâng cao vị thế cơ quan trong khu vực quản lý và hướng về người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đã phối hợp cùng chính quyền phát động những phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Phong trào đảm bảo an toàn giao thông”; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên, tích cực trong công tác của mỗi đoàn viên Công đoàn, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương, tiêu biểu xuất sắc. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua tập thể và đoàn viên công đoàn đã vinh dự được tặng thưởng Bằng khen cho tập thể Công đoàn Cảng vụ HHQN và 02 cá nhân của Công đoàn Bộ Giao thông vận tải; Giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam.

Tập thể và cá nhân Công đoàn Cảng vụ HHQN nhận Bằng khen của Công đoàn Bộ GTVT

Tập thể và cá nhân Công đoàn Cảng vụ HHQN nhận Giấy khen của Công đoàn Cục HHVN

Đ/c Nguyễn Ngọc Thành,  Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BCH Công đoàn Cục HHVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ HHQN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BCH Công đoàn Cục HHVN trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tổ chức Công đoàn Cảng vụ HHQN nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ đạo, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 cần cố gắng nhiều hơn để đáp lại sự tín nhiệm của lãnh đạo, VCNLĐ của đơn vị, trong đó: chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho viên chức, người lao động; thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, đặc biệt là những Tổ Công đoàn tại các Đại diện điều kiện đi lại khó khăn và Tổ Công đoàn thuộc Gói thầu số 4 được Cục Hàng hải Việt Nam giao quản lý; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, thích ứng với tình hình thực tế của đơn vị; đặc biệt trú trọng đến xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ với hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng Đảng.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Cảng vụ HHQN nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn gồm 05 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Công đoàn và bầu 06 đại biểu đại diện cho đoàn viên Công đoàn tham dự Đại hội X Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh Đại hội:

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21820150
    • Online: 117