21/09/2020

Thực hiện Quyết định số 1778/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020, Thông báo số 3377/TB-CHHVN ngày 17/9/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thông báo tuyển dụng công chức, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng 14 công chức ngạch chuyên viên vào các vị trí việc làm; cụ thể như sau:

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng 14 công chức ngạch chuyên viên vào các vị trí việc làm; cụ thể như sau:

- Pháp chế: 02 chuyên viên;

- Thanh tra chuyên ngành: 02 chuyên viên trong đó: 01 chuyên viên làm việc tại Thanh tra hàng hải; 01 chuyên viên làm việc tại Phòng Thanh tra Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

- Thường trực ban thư ký IMO: 01 chuyên viên;

- Đào tạo và cải cách hành chính: 01 chuyên viên;

- Điều tra sự cố tai nạn hàng hải: 01 chuyên viên;

- Quản lý tài chính: 01 chuyên viên;

- Kế toán: 02 chuyên viên;

- Quản lý đầu tư xây dựng công trình hàng hải: 01 chuyên viên;

- Quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển: 01 chuyên viên;

- Đăng ký tàu biển, thuyền viên: 01 chuyên viên;

- Đăng ký tàu biển và cấp sổ thuyền viên: 01 chuyên viên làm việc tại Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP. Hải Phòng.

(Thông tin chi tiết xem trên Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam - vinamarine.gov.vn tại địa chỉ: http://www.vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2020-cua-cuc-hang-hai-viet-nam niêm yết tại Trụ sở Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam; địa chỉ: Số 8, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)./.

Ghi chú: Đề nghị thí sinh dự thi tải folder về máy tính, sau đó mở file lấy mẫu đơn đăng ký dự tuyển. 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6216011
    • Online: 61