30/07/2021

Ngày 28/7/2021, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký ban hành Văn bản số 7709/BGTVT-PC của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh minh họa

Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2024/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2021 về ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ GTVT giai đoạn 2017-2021. Căn cứ Chương trình trên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị dựa trên chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Hằng năm, Bộ GTVT đều xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và có báo cáo cụ thể kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp. Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Bộ GTVT tập trung vào các luật chuyên ngành về các lĩnh vực giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không…

Trong những năm qua, thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên năm lĩnh vực ngày càng khẳng định vai trò quan trọng; là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Đây chính là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành Giao thông vận tải nói chung và từng lĩnh vực nói riêng.

Theo đó, việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cũng như người dân và doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu; góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền thông tin về pháp luật của công dân.

Toàn văn Báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giao thông vận tải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/bao-cao-tong-ket-chuong-trinh-pbgdpl-giai-doan-2017-2021-theo-quyet-dinh-so-705qd-ttg-cua./. 

Ngọc Hân 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19468338
    • Online: 109