01/08/2022

Sáng ngày 01/8/2022, Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; Các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ GTVT. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Việt – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục HHVN; Đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HHVN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cục HHVN và 31 điểm cầu các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Hàng hải Việt Nam; các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục HHVN và đại diện lãnh đạo các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử HHVN.

Đ/c Hoàng Hồng Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy, PCT Cục HHVN báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022

Trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác, đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HHVN cho biết:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Cục HHVN tổ chức 02 hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải; 11 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy; 02 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, ban hành 19 Nghị quyết, 05 Thông báo, 04 Chương trình, 10 Quyết định, 03 Quy định, 09 Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng Kết luận số 21-KL/TW tới đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Cục; xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21, chuyên đề năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Trung ương và cấp ủy cấp trên theo Nghị quyết số 02, Kết luận số 328 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Chỉ thị số 28 của Đảng ủy Bộ GTVT.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục HHVN đã xây dựng 18 báo cáo sơ kết, tổng kết theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; triển khai trên 50 văn bản của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải bảo đảm tiến độ, chất lượng; Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 18 của Đảng ủy Bộ GTVT.

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị; nhiều giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy tích cực triển khai thực hiện với chất lượng, hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Về thực hiện các nhiêm vụ chính trị, trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục HHVN đã thực hiện nghiêm kỷ cương, đề cao trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, Đề án, quy hoạch, chiến lược và tổ chức triển khai thực hiện được quan tâm, chú trọng, đã hoàn thành 100% các văn bản QPPL theo chương trình kế hoạch, chất lượng các văn bản được nâng cao.

Chất lượng dịch vụ hàng hải ngày càng được nâng cao, sản lượng vận tải biển và hàng hóa thông qua cảng biển đạt mức tăng trưởng. Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 6 tháng năm 2022 đạt 371,64 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khối lượng hàng container thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2022 đạt 12,75 triệu TEUs, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021; Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả đã góp phần giảm thiểu thiệt hại; Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải, mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan nhưng Cục HHVN và các đơn vị đã chủ động, quyết liệt triển khai, đặc biệt là phối hợp với các địa phương để tìm vị trí đổ chất nạo vét và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận; Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả như việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam và thủ tục điện tử cho tàu thuyền trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, triển khai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Cục HHVN.

Đồng thời, trong những tháng cuối năm 2022, Cục HHVN tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Bộ GTVT toàn ngành ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đánh giá các các kết quả về công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Cục HHVN đã đạt được 6 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt là trong việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Cục HHVN tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện nghiêm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tiến độ theo quy định; Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Đại hội chi bộ trực thuộc phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ; công tác chuẩn bị trước, trong và sau đại hội chi bộ phải được thực hiện kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc theo quy định.

Đ/c Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải ghi nhận và đánh giá cao nhũng kết quả mà Cục HHVN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục HHVN phát huy tính độc lập, tự chủ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, đặc biệt trên nền tảng đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở vì công việc chung của Cục HHVN trong giai đoạn tới. Đối với các kiến nghị của các đơn vị, Cục HHVN chủ động xử lý, tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT xem xét, xử lý.

Đ/c Nguyễn Xuân Sang - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục HHVN trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT luôn quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động của Đảng ủy, Cục HHVN. Đồng chí xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới. Quyền Cục trưởng đề nghị các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các phòng, các đơn vị trực thuộc tiếp tục đoàn kết, tiếp nối truyền thống và những thành quả to lớn mà các đồng chí lãnh đạo đã để lại, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng ngành hàng hải ngày càng phát triển.

Đ/c Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Văn Phòng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17269204
    • Online: 49