08/07/2020

Sáng nay (08/7), tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp về báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh cuộc họp

Cùng dự họp, có Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn: Kế hoạch đầu tư, Vận tải và Dịch vụ hàng hải, Khoa học công nghệ và Môi trường, Kết cấu hạ tầng hàng hải, Văn phòng Cục; các đại diện: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Trung tâm KHCN và BVMT Giao thông vận tải, CTCP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải, CTCP Tư vấn xây dựng Cảng - đường thủy.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Viên Chiến lược và Phát triển GTVT, Liên danh Tư vấn đã trình bày về căn cứ pháp lý chính; mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu và tiến trình thực hiện báo cáo quy hoạch.

Đại diện Tư vấn trình bày tại cuộc họp

Theo đó, việc nghiên cứu quy hoạch nhằm hoạch định phát triển cho cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trên cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cảng tại Việt Nam đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, khai thác cảng biển; đồng bộ giữa phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối giữa khai thác cảng biển và các dịch vụ sau cảng, tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển cảng biển để góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia, giảm chi phí logistics. Đồng thời, tích hợp phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển với các hạ tầng phụ trợ, bao gồm: hạ tầng các cơ sở đóng mới sữa chữa, phá dỡ tàu biển; hạ tầng báo hiệu hàng hải; hạ tầng thông tin hàng hải; hạ tầng neo tránh trú bão cho tàu biển và các công trình phụ trợ khác để phát huy hiệu quả phát triển kinh tế hàng hải.

Một số nội dung chính trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố và sử dụng không gian của kết cấu hạ tầng cảng biển Việt Nam; Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển; Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống cảng biển; Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành cảng biển, những cơ hội và thách thức đối với phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển; Xác định các quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển; Phương án phát triển hệ thống cảng biển trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ.

Đại diện các phòng chuyên môn của Cục Hàng hải Việt Nam

Tiến trình thực hiện báo cáo, cụ thể như sau: báo cáo đầu kỳ tháng 6/2020; báo cáo giữa kỳ tháng 8/2020 và báo cáo cuối kỳ tháng 9/2020. Đến tháng 10/2020, triển khai lấy ý kiến các cơ quan liên quan (Bộ, ngành, địa phương) và gửi báo cáo tới Hội đồng thẩm định Quốc hội; hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2020.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Viện chiến lược và Tư vấn, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các thành viên dự họp đã trao đổi về một số nội dung liên quan. Theo đó, tư vấn nhất trí tiếp thu ý kiến, đóng góp của các phòng chuyên môn tại cuộc họp.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ những nội dung vừa trao đổi. Do tính chất quan trọng của quy hoạch, đồng chí Cục trưởng đề nghị Tư vấn xem xét, đề xuất các dự báo cho phù hợp.

“Trong quá trình triển khai quy hoạch thời gian qua, chúng ta thường xuyên phải điều chỉnh theo quy hoạch cục bộ. Do đó, ngoài việc báo cáo cụ thể về các điều chỉnh đó, cần nâng cao chất lượng quy hoạch lần này để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện về sau” - Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh./.

Ngọc Hân

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6285213
    • Online: 159