07/06/2022

Ngày 06/6/2022, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Đình Việt đã chủ trì cuộc họp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại các điểm cầu trực tuyến.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Văn phòng Cục, Trong 5 tháng đầu năm 2022, Cục HHVN đã trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 02 Thông tư. Thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT về việc hoàn thiện và trình các Thông tư về quản lý dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải, Cục HHVN đã hoàn thiện các Thông tư về quản lý dịch vụ sự nghiệp công thông tinduyên hải, theo đó đã trình Bộ GTVT nội dung dự thảo 02 Thông tư. Ngoài ra, Cục HHVN đã trình Bộ 02 văn bản hợp nhất và 03 dự thảo Thông tư.

Về công tác xây dựng Đề án:

(1) Đề án lập Quy hoạch chi tiết các Nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050: Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập quy hoạch tại Quyết định số 74/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2022. Trong tháng 3/2022, Cục HHVN đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Công tác lập quy hoạch được đơn vị tư vấn bắt đầu triển khai từ ngày 16/3/2022. Hiện nay, Cục HHVN đã báo cáo và cập nhật các số liệu theo yêu cầu tại cuộc họp ngày 24/5/2022 do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ tại văn bản số 1714/CHHVN-KHĐT ngày 31/5/2022.

 (2) Đề án lập Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập quy hoạch tại Quyết định số 73/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2022. Trong tháng 3/2022, Cục HHVN đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Công tác lập quy hoạch được đơn vị tư vấn bắt đầu triển khai từ ngày 16/3/2022. Hiện nay, Cục HHVN tư vấn lập quy hoạch đang triển khai thu thập số liệu quy hoạch từ các Bộ, ngành, địa phương, dự kiến hoàn thành công tác báo cáo đầu kỳ trong tháng 6/2022.

(3) Đề án lập Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050: Bộ GTVT đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán Đề án ngày 31/12/2021. Cục HHVN đã rà soát nhiệm vụ, dự toán báo cáo Bộ GTVT tại văn bản số 1668/CHHVN-KHĐT ngày 27/5/2022.

(4) Đề án “Đổi mới cơ chế phân cấp ngành hàng hải”: Cục HHVN đã xây dựng, hoàn thành và trình Bộ GTVT Đề án định hướng phân cấp phân quyền trong lĩnh vực hàng hải tại văn bản 4111/CHHVN-KHĐT ngày 05/10/2021. Ngày 02/12/2021, Cục HHVN có văn bản số 4990/CHHVN-KHĐT gửi các UBND tỉnh, thành phố liên quan đến đề án để xin ý kiến. Hiện nay, Cục HHVN nhận được 19/29 ý kiến góp ý của 19 tỉnh, thành phố. Cục HHVN đang tiếp tục liên hệ các tỉnh, thành phố còn lại để đóng góp ý kiến và tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện đề án để trình Bộ GTVT.

Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong 5 tháng đầu năm 2022, các phòng, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành hầu hết nhiệm vụ chuyên môn được giao và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Cục giao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhiệm vụ được giao đã xử lý quá hạn; nhiều nhiệm vụ đang xử lý, đang trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của các phòng, đơn vị và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Đình Việt - Quyền Cục trưởng Cục HHVN ghi nhận và đánh giá cao các các phòng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục trong tháng 5 năm 2022 đã rất chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đề nghị các đồng chí cần tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 6 và cả năm 2022. Đồng chí Quyền Cục trưởng yêu cầu các đồng chí Phó Cục trưởng căn cứ theo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục, chủ động chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các phòng, đơn vị trực thuộc đã báo cáo tại cuộc họp. Yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất với các đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách để tổ chức họp về các nội dung chuyên môn. Đồng thời, yêu cầu các phòng, các đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, quản lý công chức, viên chức và người lao động tuân thủ thời gian làm việc tại cơ quan theo quy định, đảm bảo vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Văn phòng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22200869
    • Online: 92