23/04/2020

Công ước quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực đối với Nauru bắt đầu từ ngày 23/6/2020. Hiện tại, có 49 Quốc gia thành viên của Công ước.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6867290
    • Online: 113