21/10/2019


Phát triển chính sách vận tải hàng hải quốc gia là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của một quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có lĩnh vực hàng hải quan trọng. Hội thảo quốc gia mới nhất của Tổ chức hàng hải quốc tế-IMO nhằm giúp các bộ làm chính sách và cơ quan chính phủ làm quen với quy trình xây dựng cũng như nội dung các chính sách giao thông hàng hải quốc gia đã được tổ chức tại Santiago, Chile (14-16/10/2019). Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chính sách vận tải hàng hải quốc gia. Sự phát triển của một chính sách như vậy đối với Chile sẽ bổ sung cho chính sách đại dương quốc gia của đất nước, nhằm cung cấp một tầm nhìn bền vững lâu dài cho tương lai của ngành hàng hải trong khi phản ánh các mục tiêu kinh tế, xã hội và chiến lược rộng lớn của Chile. Hội thảo được tổ chức với sự hợp tác của Bộ Giao thông vận tải và Viễn thông Chi Lê. Có khoảng 20 người tham dự. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế-IMO và Đại học Hàng hải Thế giới-WMU. Nguồn: www.imo.org/VPIMOVN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6877814
    • Online: 162