11/01/2022

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý từ ngày 01/01/2022.

Chiều ngày 31/12/2021, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, các hiệp hội Đại lý, vận tải thủy, Doanh nghiệp vận tải thủy, Đại lý làm thủ tục cho Doanh nghiệp vận tải thủy thuộc vùng nước cảng biển của Cảng vụ.

Đại diện Cảng vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan bấm nút triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa

Sự kiện này là một trong những nỗ lực của Cảng vụ về thực hiện chủ trương của Chính phủ trong cải cách hành chính, đặc biệt thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đối với thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, làm tiền đề để triển khai mở rộng tới các cảng biển trong cả nước.

Ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Cảng vụ đã triển khai thủ tục điện tử cho tàu biển vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ tàu, chủ hàng, người làm thủ tục. Tuy nhiên, Cổng thông tin một cửa quốc gia vẫn chưa triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển.

Ông Trần Đỗ Liêm – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thủy phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2021 vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Trước những khó khăn chưa có tiền lệ như vậy, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp kịp thời để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật mà vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Nhận thấy trong thời gian dịch bệnh bùng phát, đại lý, thuyền viên, người làm thủ tục đã hoàn thành thủ tục vào rời cảng biển cho PTTNĐ đúng theo các quy định của pháp luật mà không phải tới trụ sở Cảng vụ/Đại diện Cảng vụ, đây là phương thức thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đề xuất Cục Hàng hải Việt Nam cho cho phép triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Trên cơ sở chủ trương được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận, Cục Hàng hải Việt Nam đã cho phép Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm triển khai thực hiện thủ tục điện tử cho PTTNĐ vào rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý trong thời gian 01 năm từ ngày 01/01/2022.

Ông Ngô Anh Tuấn đại diện Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi lễ

“Theo thông kê năm 2020 và 2021 có 172.924 lượt phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Với phương thức mới này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế việc đi lại, giảm các chi phí phát sinh và đặc biệt là tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, sẽ thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn tại khu vực cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Kết quả triển khai thực hiện thành công phương thức thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa sẽ là tiền đề để Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ GTVT mở rộng thực hiện tại các khu vực cảng biển khác trên cả nước”.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai

(Kèm Quyết định số 2035/QĐ-CHHVN ngày 30/12/2021 về Ban hành Quy định triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý).

Nguồn: Cảng vụ TP.HCM

 


 


 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19457928
    • Online: 85